Lokální IT se musí změnit

Lokální IT se musí změnit

Lokální IT je termín používaný pro IT infrastrukturu
a služby, které jsou provozovány na místě, tedy v rámci daného podniku, organizace nebo instituce. Zahrnuje to hardware, software, sítě a další technologie, které jsou umístěny v prostorách organizace a jsou spravovány
a udržovány místními IT odborníky. 

S lokálním IT je spojena celá řada obtížných situací, které cloud velmi hladce nahrazuje. Jsou to například: 

 1. Vyšší náklady na pořízení a údržbu: Pořízení a údržba vlastní IT infrastruktury může být nákladné, zejména pro menší podniky a organizace, které nemají potřebnou odbornou expertizu nebo své IT outsourcují. 
 2. Omezený přístup: Pokud organizace provozuje svou vlastní IT infrastrukturu, může mít omezený přístup
  k nejnovějším technologiím a službám, které jsou k dispozici na trhu. Toto může být problematické pro organizace, které potřebují rychle reagovat na změny v oblasti IT.
   

Omezené schopnosti: Pokud organizace nemá dostatek IT odborníků, může být obtížné udržovat a spravovat vlastní IT infrastrukturu. To může vést k méně efektivnímu využití technologií a ztrátě konkurenční výhody.

Proč je cloud lepší
než lokální IT

Cloudové technologie jsou dnes velmi oblíbenéa mají mnoho výhod oproti tradičním lokálním IT řešením. Zde jsou některé z hlavních důvodů, proč mnoho organizací přechází na cloudové technologie: 
 • Flexibilita a škálovatelnost: Cloudové technologie umožňují organizacím rychle a snadno přidávat nebo odebírat kapacity podle potřeby. To je obzvláště užitečné pro organizace, které rostou, mají sezónní nárůsty poptávky nebo potřebují rychle reagovat na změny v trhu. Je to také velmi vhodné v situaci, kdy je zapotřebí nahradit starou
  „on-premise“ (lokální) infrastrukturu.
 • Nízké pořizovací náklady: Cloudové technologie nevyžadují velké investice do hardwaru a infrastruktury jako lokální IT. Tím se snižují pořizovací náklady a zlepšuje se přístupnost pro menší organizace.
 • Snadná správa a údržba: Cloudové technologie jsou spravovány a udržovány poskytovatelem služby, což ulehčuje zátěž IT oddělení a zvyšuje produktivitu. Organizace nemusí také investovat do odborných znalostí
  a personálu.
 • Zvýšená bezpečnost: Cloudoví poskytovatelé služeb obvykle investují velké sumy do bezpečnostních opatření
  a ochrany dat. To zajišťuje vysokou úroveň ochrany a zabezpečení dat. Zabezpečení je vždy součástí a velmi dobře konfigurovatelné, aby splňovalo bezpečnostní politiky organizací, které cloudové služby využívají.
 • Lepší přístup k nejnovějším technologiím: Cloudové poskytovatele služeb neustále aktualizují a vylepšují své systémy, což znamená, že organizace mohou mít přístup k nejnovějším technologiím a funkcím bez nutnosti provozovat a aktualizovat vlastní hardwarovou infrastrukturu. 

Proto je daleko výhodnější přejít do cloudu. Návrh cloudového řešení a jeho realizaci a následný provoz vám vyřešíme. Kontaktujte nás zde. Kontaktujte nás