Jak vypadají datová centra Azure

Jak vypadají datová centra Azure

Microsoft Azure je globální cloudová platforma, která obsahuje několik desítek datových center umístěných po celém světě.

Datová centra Azure jsou navržena tak, aby byla vysoce škálovatelná  a resistentní vůči výpadkům. Pro zajištění těchto vlastností jsou datová centra navržena s redundantními systémy, které zajišťují vysokou dostupnost služeb.

Typicky jsou datová centra vybavena mnoha řadami racků, které obsahují tisíce serverů, uložišť dat  a síťových zařízení. Tyto řady jsou umístěny v klimatizovaných místnostech s řízenou vlhkostí  a teplotou pro maximalizaci výkonu a minimalizaci rizika výpadků. 

Každé datové centrum Azure je navrženo pro minimalizaci vlivu na životní prostředí, včetně snížení energetické náročnosti a odpadu. V rámci svých závazků v oblasti udržitelnosti Microsoft usiluje o využívání obnovitelné energie a minimalizaci emisí skleníkových plynů.Kontaktujte nás