Cloud vs. fyzický server - celkové náklady na vlastnění hardwaru

Cloud vs. fyzický server - celkové náklady na vlastnění hardwaru
Jaké jsou skutečné náklady na vlastnění serveru? Je lepší jít do cloudu nebo raději mít server u sebe?
Cloud je výhodnější než vlastní server, o tom není pochyb a mít vlastní server / servery je velmi složitá věc. V praxi se často setkáváme s požadavkem na srovnání nákladů na provoz a pořízení vlastního hardwaru a cloudu.   

 

Cloudové služby mají také své náklady na provoz, ale při porovnávání se obvykle stane, že nejsou brány v ohled veškeré aspekty vlastnění hardwaru. Když započítáte skutečně všechno, obvykle je ze serveru za padesát tisíc korun náklad čtvrt milionu a ze serveru za čtvrt milionu se pak cena může vyšplhat na milion i více.  

 

Zaměřme se tedy na soupis nákladů, které se týkají pořízení lokálního HW, jejich rozbor
a důvody, proč je cloud výhodnější:  

 

 • Hardware 

Je zapotřebí vybrat správný hardware, od procesoru až po RAM a disky. V praxi se ve snaze ušetřit kupuje poddimenzovaný server, který je sice lepší než původní, ale výkonově nedostačuje novým nárokům. Při koupi je nutné si prověřit disková pole a dostatečný počet disků, přičemž šest je minimum. Zde se obvykle hodně šetří a výsledkem je pomalý stroj. V cloudových službách je toto vyřešené, včetně záložních disků a zajištění ostatních náhradních dílů, které budete po dobu životnosti serveru potřebovat. Silný procesor bude vyžadovat více licencí na jádra, ale bez silného procesoru nebudete mít dostatek zpracovávaných transakcí. V cloudu toto nemusíte řešit a podle účelu daného serveru mu snadno vyberete velikost RAM, aniž byste museli fyzicky cokoliv objednávat.  

 

 • NAS, zálohovací jednotka a metodika zálohy, onsite a offsite backup 

Když máte server, potřebujete sdílet soubory a také zálohovat. Má nabízené on-premise řešení dostatek kapacity pro dostatek záloh? Obvykle ne, opět ve snaze ušetřit. Zálohy byste měli mít oddělené od zbytku sítě tak, aby se k nim nešlo běžně dostat, ideálně je zálohovat i mimo firmu. Záloha mimo firmu pomůže ve chvíli, kdy se vám po síti projde takový ransomware a vše vám zašifruje.   

Pokud budete NAS využívat i pro sdílení souborů, tak v lokální síti bude vše v pořádku, ale jak zpřístupníte soubory bezpečně uživatelům, když zrovna nejsou v kanceláři? A budete schopni tyto soubory synchronizovat i na mobilní telefony nebo tablety? Toto jsou potřeby, které uživatelé v dnešní době mají a lokální prostředky je neumí uspokojivě vyřešit a pokud ano, tak jsou zbytečně drahé.   

 

 • UPS záložní zdroj 

Zde není příliš co komentovat – servery musíte ochránit před přepětím a náhodnými výpadky proudu. Záložní zdroj musí být silný, aby udržel chod serverovny do doby, než buď proud naskočí zpět, nebo informatik stihne provést bezpečné vypnutí systému. Datová centra cloudových služeb jsou proti takovýmto událostem chráněna.  

 

 • Licence 

Licence jsou odvěké téma k diskusi a jejich nacenění je obvykle složité. Zkusme jen ty nejčastější:  

 • Operační systém a hypervizor – zajistí chod virtuální vrstvy a operačních systémů  
 1. Všechny operační systémy  
 1. Uživatelské licence (například na vzdálenou plochu) – těch musí být správný počet  
 1. SQL Server – tady se obvykle extrémně šetří a ve světě Microsoftu se nasazuje SQL Server Express místo Standardu, a to pak zpomaluje aplikace, které jsou na něm závislé; rychlost diskového pole bude SQL serveru také významně napomáhat  
 1. Licence mail serveru  
 1. Zálohování   
 1. Antivirus / antispam  

 

 • Serverovna, chlazení 

Umíte zajistit chlazení a bezprašné prostředí, aby mohl server fungovat? Zde se obvykle šetří intenzivně a servery se pak přehřívají a zkracuje se cyklus obnovy. Pokud pořádnou serverovnu nemáte, bude potřeba do ní investovat. Server v koupelně, kumbálu nebo na půdě není řešením.  

 

 • Připojení na Internet, včetně záložního 

Uvědomte si, že pokud máte přistupovat k prostředkům vašeho serveru z vnější sítě, potřebujete silný upload. Pokud jej nemáte, bude zapotřebí rozšířit připojení k Internetu, abyste zabránili nespokojenosti vašich uživatelů nebo zákazníků. Cloudové služby jsou poskytovány z datových center a mají daleko širší možnosti konektivity. Využitím cloudových služeb se odstraní potřeba navyšovat spojení a pro práci obvykle stačí rychlost mobilních dat.  

 • Firewall / router / switch 

Toto je klíčová infrastruktura, na kterou se zapomíná. Jak na její dostatečnou kapacitu, tak vhodnou konfiguraci. Cloudy toto musí řešit z principu a jsou na vysoký provoz připravené.  

 

 • Podpora, monitoring a pravidelná údržba 

Jaká je SLA pro klíčové aplikace? Jak dlouho bude trvat oprava, když server nepojede a za jak dlouho přijede specialista, aby server nahodil? Zajistit si podporu k chodu serveru je nutné. V cloudových službách je to 24/7 a i u vás byste měli stejnou úroveň vyžadovat. Tím, že lidé pracují odkudkoliv a kdykoliv, musí i podpora být neustále funkční. Cloud v tomto pomůže i administrátorům lokálních prostředků – tím že máte podporu vyřešenou, může mít váš administrátor klidný spánek a uživatelé se mají kam obrátit, když se dostanou do situace, ve které potřebují pomoc.  

 

 • Energie a chlazení 

Cena X počet měsíců. Zahrňte ji do nákladů, stejně jako náklady z předchozího bodu. V cloudových službách jsou vždy v ceně.  

 

 • Jednorázové náklady – instalace 

Zde není příliš co dodávat. Za spuštění serveru a instalaci se platí. V cloudových službách iPodniku je instalace a rozběh služby zdarma, stejně jako migrace původních dat.  

 

 1. Neviditelné náklady 
 • Nevhodný cyklus obnovy   

Častou snahou ušetřit je přepálit životnost železa ze standardních 36 měsíců a dobu delší. To se nevyplatí. Pomalý server bude pomalu obsluhovat zákazníky, kteří si mohou vybrat konkurenci jen proto, že v době vysoké zátěže bude schopna, na rozdíl od vás, škálovat výkon. Cloud je elastický a škálovatelný, snadno jej můžete přizpůsobit tomu, jak nároky rostou a když se požadavek na výkon sníží, tak se sníží i vyúčtování. To může také pomoci v momentu, kdy se firma dostane do ekonomických obtíží a bude potřebovat ušetřit.  

 • Výkon a jeho nároky v čase  

Mluvíme-li o výkonu, pak je potřeba se podívat, jak rostou nároky aplikací a uživatelů v čase. Tím, jak porostou data, bude potřeba vyšší výkon a na to je zapotřebí myslet při nákupu serveru. Obvykle se při nákupu počítá s tím, že aktuální server je lepší než ten, který máte, ale je zapomínáno na to, že konfigurace (ve snaze ušetřit) pokrývá jen aktuální potřeby a že za půl roku nebo za rok bude vše jinak. Cloudové služby můžete přidávat a odebírat a platit jen za to, co skutečně využíváte ve chvíli, kdy to doopravdy potřebujete.  

 • Downtime do doby opravy  

Velký evergreen neviditelných nákladů jsou prostoje v době, kdy server „nejede“, protože se zrovna [sem si dosaďte jakoukoliv myslitelnou poruchu]. Operační systémy mají své mouchy
a některým situacím se rozhodně nevyhnete. Ale nejdůležitější je doba, za jakou jste vy a IT schopni uvést server zpět do chodu. Tam, kde je 24/7 podpora, jde vše hladce. V praxi ale do firmy obvykle dochází externista, který také někdy může být mimo dosah, a to zvyšuje dlouhodobé náklady.  

 • Živly  

Mnohokrát jsme řešili, že serverovna byla vytopena nebo firma vykradená včetně záloh a počítačů. Zde nejde o fyzický hadrware jako takový, ale o data, která jsou nenávratně ztracena. Tím, že přesunete klíčové aplikace do cloudu, se těchto starostí zbavíte. V iPodniku také můžeme nastavit pravidelnou zálohu k vám do kanceláře.  

 • Nespokojenost uživatelů (interních i externích)  

Při přechodu do cloudu se často potkáváme s firmami, které díky poddimenzovaným serverům nedokážou spočítat své Business Intelligence kostky, nebo noční údržby databází nedojedou včas a zaměstnanci musí čekat, než server práci dokončí. Kvalita jejich práce pak klesá. Nemluvě o tom, že pokud bude na serveru klíčová obchodní aplikace a ta poběží pomalu, můžete přicházet o peníze.  

 • Ohrožení lhůt vůči státní správě  

Pokud máte na serveru také ekonomický systém, je potřeba zajistit, aby byl dostupný v momentech, kdy je zapotřebí splnit zákonem dané povinnosti, například DPH nebo kontrolní hlášení. Pokud se vše zrovna dobře sejde a server si postaví hlavu a informatik má volno, je oheň na střeše.  

 

CAPEX versus OPEX 

Koupě vlastního serveru je z daňového a účetního hlediska nákup dlouhodobého majetku ve skupině 1 s dobou odepisování dva roky. Softwarové licence, pokud přesáhnou v ceně pořízení 60.000,-, budou jako dlouhodobý nehmotný majetek odepisovány tři roky. Vliv na daň z příjmu je tedy v prvním roce 1/2 pořizovací ceny serveru a 1/3 pořizovací ceny licencí. Oproti tomu vliv na cash flow firmy je enormní, protože se pořizovací náklady hradí najednou.  

Využití cloudových služeb je z daňového a účetního hlediska služba. To má dvě základní výhody: nízké nároky na cash flow firmy a přímý vliv na daň z příjmů. Lidově řečeno, co zaplatíte, to jde do nákladů.  

 

Úspory z rozsahu 

U cloudových služeb platí, že mohou mít nižší jednotkové náklady než on-premise řešení, protože ve velkém rozsahu se nákupní ceny sníží. Celá řada nákladů se rozmělní mezi velké množství uživatelů a tím je dosaženo výhody pro uživatele. Díky tomuto modelu je také možné do cloudových služeb zahrnout i rozšíření, například 24/7 podporu nebo zálohování, které by jinak vytvářely neobhajitelné náklady.  

 

Kudy do cloudu? 

V případě, že jste v situaci, kdy se rozhodujete investovat, zaslouží si cloud porovnání. Rádi jej připravíme precizně tak, abyste se mohli rozhodnout, zda je cloudový rozsah služeb a cena pro vás výhodnější, nebo zda máte pokračovat v modelu, jaký jste měli doposud. Kontaktujte nás přímo ZDE.Kontaktujte nás