Jak na vysokou dostupnost vašich serverů? 

Jak na vysokou dostupnost vašich serverů? 
Microsoft Azure garantuje velmi vysokou úroveň dostupnosti, což znamená, že většina služeb a aplikací běžících na platformě je k dispozici s minimálními výpadky. Dostupnost služeb se měří pomocí tzv. Service Level Agreement (SLA), který garantuje určitou úroveň dostupnosti v rámci určitého období. Například pro většinu služeb Azure se garantuje 99,9% dostupnost během měsíce s možností 99,99% nebo 99,999% podle potřeby zákazníků. 

Riziko nedostupnosti je dále možno snížit pomocí oblastí a zón dostupnosti MS Azure.  

Selhání mohou být v rozsahu od selhání softwaru a hardwaru až po události, jako jsou zemětřesení, záplavy a požáry. Tolerance k selháním je dosažena kvůli redundanci a logické izolaci služeb Azure. Kvůli zajištění odolnosti jsou ve všech oblastech s povolenou zónou dostupnosti k dispozici minimálně tři samostatné zóny dostupnosti.

Zóny dostupnosti Azure jsou propojené vysoce výkonnou sítí s latencí odezvy menší než 2ms. Pomáhají vašim datům zůstat synchronizovaná a přístupná, když se něco nepovede. Každá zóna se skládá z jednoho nebo několika datových center vybavených nezávislou infrastrukturou napájení, chlazení a sítě. Zóny dostupnosti jsou navržené tak, aby v případě ovlivnění jedné zóny byly zbývajícími dvěma zónami podporovány místní služby, kapacita a vysoká dostupnost. 

Umístění datacenter se vybírají pomocí přísných kritérií posouzení rizik ohrožení zabezpečení. Tento proces identifikuje všechna významná rizika specifická pro datacentra a bere v úvahu sdílená rizika mezi zónami dostupnosti. 

Se zónami dostupnosti můžete navrhovat a provozovat aplikace a databáze, které automaticky přecházejí mezi zónami bez přerušení. Zóny dostupnosti Azure jsou vysoce dostupné, odolné proti chybám a škálovatelné než tradiční infrastruktura jednoho nebo více datacenter. 

Každé datové centrum je přiřazeno k fyzické zóně. Fyzické zóny se mapují na logické zóny ve vašem předplatném Azure. Předplatná Azure se při vytváření předplatného přiřazují k tomuto mapování automaticky. 

Zdroj: https://learn.microsoft.com/cs-cz/azure/reliability/availability-zones-overview  

4clouds vám zajistí přesné řešení dostupnosti podle vašich potřeb.Kontaktujte nás