Jak na databáze v Azure?

Jak na databáze v Azure?

Microsoft Azure nabízí mnoho různých typů databázových služeb, které lze provozovat v rámci svého cloudu. Některé z nejpopulárnějších zahrnují:

  1. Azure SQL Database – plně spravovaná relační databáze založená na SQL Serveru ať už jako databáze jako služba, instance jako služba, nebo celý SQL server ve virtuálním serveru.
  2. Azure Cosmos DB – NoSQL databáze, která podporuje mnoho různých modelů dat, včetně dokumentů, grafů a klíč-hodnot.
  3. Azure Database for MySQL – plně spravovaná relační databáze založená na MySQL.
  4. Azure Database for PostgreSQL – plně spravovaná relační databáze založená na PostgreSQL.
  5. Azure Synapse Analytics – plně spravovaná služba pro analýzu dat a business intelligence, která zahrnuje relační a nerealční datové zdroje.
  6. Azure Data Lake Storage – velký datový sklad pro ukládání a analýzu velkých objemů dat.
  7. Azure Cache for Redis – spravovaná implementace open-source databáze Redis pro rychlé ukládání a získávání dat.
  8. Azure HDInsight – plně spravovaná platforma pro zpracování velkých dat, která zahrnuje Hadoop, Spark, Hive, LLAP, Kafka, Storm a další.
  9. Azure Time Series Insights – služba pro analýzu časových řad a vizualizaci časových dat.

Toto je pouze výběr z mnoha možností, které Azure nabízí pro ukládání a správu dat.Kontaktujte nás