Co je Azure?

Co je Azure?

Cloudová platforma Azure je více než 200 produktů a cloudových služeb navržených tak, aby vám pomohly přivést k životu nová řešení, řešit dnešní výzvy a být připravení na budoucnost.  

Mezi tyto produkty, služby a aplikace patří například: 

  1. Webové aplikace a API 
  1. Virtuální počítače (VM) s různými operačními systémy, např. Windows nebo Linux 
  1. Databáze, např. SQL Server nebo MySQL 
  1. Analýzu dat a strojového učení s využitím nástrojů jako jsou Azure Machine Learning nebo HDInsight 
  1. IoT (Internet of Things) řešení pro sběr a analýzu dat z různých senzorů a zařízení 
  1. Správu identit a přístupů pomocí Azure Active Directory 
  1. Cloudové úložiště pro ukládání souborů, dat a zálohování 
  1. Bezpečnostní řešení, jako jsou Azure Security Center nebo Azure Key Vault. 

To jsou jen některé z možností, které Microsoft Azure nabízí. Celkově lze říci, že Azure poskytuje komplexní cloudovou infrastrukturu pro různé druhy aplikací a služeb. 

Pokud tedy potřebujete špičkové řešení pro vaše IT v cloudu, nebo nahradit vaše aktuální servery novým řešení, obraťte se na nás zde. Vše pro vás vymyslíme, zajistíme a budeme provozovat. 

 

 Kontaktujte nás